BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1613/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 12 czerwca 2006r. 

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów przejazdu zespołów artystycznych na imprezę pn. „Bike Maraton”.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) na pokrycie kosztów przejazdu zespołów artystycznych na imprezę pn. „Bike Maraton”. 2. Impreza odbędzie się w dniu 25 czerwca 2006 roku w Murowanej Goślinie.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 921 (92195) - kultura.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej Promocji i Kultury. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

Uzasadnienie:
W dniu 25 czerwca 2006 roku, na terenie Puszczy Zielonka, odbędzie się wielki rajd rowerowy pn. „Bike Maraton”, w którym weźmie udział ok. 1.000 rowerzystów. Jest to cykl imprez rowerowych, którym towarzyszyć będą występy i pokazy młodzieżowych grup artystycznych. Impreza, której współorganizatorem jest powiat poznański skierowana jest do mieszkańców powiatu poznańskiego i ma na celu zintegrowanie społeczności lokalnej. Kulturalne oblicze powiatu poznańskiego zaprezentują młodzieżowe zespoły tańca nowoczesnego, które zostaną wytypowane przez gminne ośrodki kultury.Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-17 09:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-16 09:04

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7664
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-16 11:56
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-21 07:32