BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1609/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 12 czerwca 2006r.

 

w sprawie: opracowania przez firmę STRATEGOR „Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych”, dokumentacji w celu ubiegania się przez Powiat Poznański o środki finansowe z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację inwestycji pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców powiatu poznańskiego”.

 

 
Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 28.060 zł brutto (dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych) na opracowanie przez firmę „STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych” dokumentacji w celu ubiegania się przez Powiat Poznański o środki finansowe z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację inwestycji pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców powiatu poznańskiego”.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § l pochodzą z budżetu powiatu - dział 854 rozdział 85403/6050 - wydatki inwestycyjne, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze.

 

§ 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną odrębną umową.

 

§ 4. Wykonanie zadania powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji we współpracy z Dyrektorem Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury i Kierownikiem Zespołu Edukacji.

 

§ 5. Do realizacji przedmiotowego zadania zostanie powołany zarządzeniem Starosty Poznańskiego zespół projektowy składający się z pracowników ww. komórek organizacyjnych.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Finna „STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych” specjalizuje się w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zagranicznych. W ramach umowy z Powiatem Poznańskim Firma Strategor opracuje studium wykonalności oraz wniosek, umożliwiające powiatowi pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji polegającej na stworzeniu otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców powiatu poznańskiego.

W związku z koniecznością pozyskania funduszy zewnętrznych na w/w inwestycję, podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-17 14:18
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-16 08:54

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7668
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-16 11:56
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-22 14:43