BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1679/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 17 lipiec 2006r.

 

w sprawie: promocji powiatu poznańskiego na łamach „Aktualności Targowych” Tour Salon 2006

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001, Nr 142, poz.1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 1952 zł brutto (tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote) na promocję powiatu poznańskiego na łamach „Aktualności Targowych” Tour Salon 2006

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 750 rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta -  Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Magazyn „Aktualności Targowe” ukazuje się przy okazji największych imprez wystawienniczych organizowanych w ciągu roku na terenie Poznania. Pismo rozpowszechniane jest również na prestiżowych imprezach targowych w kraju. Numer przygotowywany na okoliczność październikowych targów turystycznych Tour Salon 2006 w Poznaniu, poświęcony będzie prezentacji walorów turystycznych różnych regionów Polski, w tym i powiatu poznańskiego. Patronat nad wydaniem obejmie Starosta Poznański.Z uwagi na obecność stoiska powiatu poznańskiego wśród tegorocznych wystawców targów Tour Salon, udział wzmocniony prezentacją na łamach „Aktualności Targowych” z pewnością zaprocentuje zwiększonym zainteresowaniem odwiedzających wystawę i tym samym przyczyni się do lepszej promocji atrakcji turystycznych występujących na naszym obszarze. Powiat poznański pragnie wspierać działania podejmowane w celu propagowania aktywnego trybu życia i wypoczynku w otoczeniu przyrody licznych lasów i jezior. Mając na względzie bogactwo zabytków oraz możliwości jakie w zakresie turystyki i rekreacji oferuje powiat poznański, współpraca z Wydawnictwem Targowym w ramach w/w wydania magazynu jest działaniem potrzebnym i wskazanym.

Do dyspozycji przeznaczone zostały trzy strony. Na wstępie ukaże się tekst Starosty Poznańskiego, będący zaproszeniem do odwiedzenia wystawy Tour Salon 2006. W osobnych artykułach przewidziana jest również charakterystyka powiatu oraz opis najciekawszych obiektów i miejsc w granicach siedemnastu gmin otaczających miasto Poznań. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za zasadne.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-21 08:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 10:48

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6548
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-19 10:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-16 15:05