BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1676/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 17 lipca 2006r.

 

w sprawie: przyznania środków finansowych na stworzenie wersji niemiecko­- i francuskojęzycznej strony internetowej powiatu poznańskiego oraz tłumaczenie tekstów z serwisu internetowego www.powiat.poznan.pl na język niemiecki i francuski na potrzeby nowo utworzonych stron.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 8500 zł brutto (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) na pokrycie kosztów stworzenia strony internetowej w języku niemieckim i francuskim oraz tłumaczenia tekstów ze strony internetowej www.powiat.poznan.pl na język niemiecki i francuski.

 

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu – dział 750, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - p. Jan Grabkowski
Wicestarosta - p. Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Stworzenie strony internetowej powiatu poznańskiego w języku niemieckim i francuskim jest niezbędne dla ułatwienia dostępu do niej użytkownikom obcokrajowcom.

Ze względu na zgłaszany przez współpracujące instytucje brak podstawowych informacji w języku niemieckim i francuskim w serwisie internetowym powiatu, konieczne jest jego poszerzenie i dobudowanie kolejnych wersji językowych strony.

Dostosowanie strony do zmieniających się potrzeb użytkowników znacznie poprawi wizerunek powiatu oraz przyczyni się do szerszej promocji powiatu poza granicami kraju. Strona stanie się również doskonałym źródłem informacji dla potencjalnych inwestorów, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej na terenie powiatu poznańskiego. Pomoże również usprawnić kontakty urzędu z obcokrajowcami zamieszkałymi na terenie powiatu, dzięki dokładnym opisom procedur załatwiania spraw w starostwie.

Kolejne wersje strony w sposób istotny przyczynią się również do zajęcia przez powiat poznański wysokiego miejsca w rankingu najlepszych powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Wobec powyższego podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-21 08:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 10:41

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6550
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-19 10:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-17 09:32