BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1678/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 lipca 2006r.

 

w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2006/2007

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 - ze zmianami), w związku z art.31 pkt.6a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 - ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się arkusze organizacyjne na rok szkolny 2006/2007 następujących placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański:

1. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Dyrektorzy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych złożyli w Starostwie Powiatowym arkusze organizacyjne na rok szkolny 2006/2007. Arkusze organizacyjne posiadają pozytywną opinię organu nadzoru pedagogicznego. Umożliwia to z kolei zatwierdzenie arkuszy przez organ prowadzący. Zarząd Powiatu Poznańskiego w dniu 10.07.2006r., zatwierdził utworzenie w Ośrodkach  stanowiska wicedyrektora ds. opiekuńczo-wychowawczych, których funkcjonowanie usprawni działalność placówek w zakresie poczynań wychowawczych, rewalidacyjnych, rehabilitacji  oraz koordynowanie pracy internatu.

Proponuję zatwierdzić arkusze organizacyjne w przedstawionej wersji, przy zastrzeżeniu że plan nauczania może być realizowany w ramach wysokości budżetu przyznanego Placówce. Jeżeli środki finansowe nie wystarczą na realizację programu to dyrektorzy Placówek będą zobowiązani do dokonania weryfikacji budżetu kierowanej przez siebie placówki, zgodnie z posiadanymi możliwościami finansowymi.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-21 12:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 10:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6553
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-19 10:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-17 09:32