BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1675/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 lipca 2006r. 

w sprawie: 1. Wykonania w trybie zapytania o cenę operatu szacunkowego dla potrzeb: 1) ustalenia wartości rynkowej gruntu o powierzchni 4,2 m2 stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego położonego w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9 dla potrzeb sprzedaży 2) ustalenia czynszu dzierżawczego dla gruntu, o którym mowa pkt 1, dla potrzeb dzierżawy 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  3. Powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielko Nr 30, poz. 633, Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ 1 . Przeprowadzić postępowanie w trybie zapytania o cenę na: 1)ustalenie wartości gruntu o powierzchni 4,2 m2 stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego położonego w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9 dla potrzeb sprzedaży

2)ustalenie czynszu dzierżawczego dla gruntu, o którym mowa wyżej, dla potrzeb dzierżawy .

 

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3 . Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Adam Habryło

2) Anna Matuszak

3) Maria Pawlicka

4) Adam Skarzyński

5) Joanna Rządkowska

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-08-18 11:04
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 10:37

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8616
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-19 10:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-03-02 12:35