BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1681/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 17 lipca 2006r.

 w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę umowy WA 3432/21/05 zawartej w dniu 22 września 2005 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym działałność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Produkcyjny Jan Popławski w część dotyczącej przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych polegających na "Budowie Hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, oś Mielżynskiego 5a - III Etap".

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999r (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zmianę umowy W A 3432/21/05 zawartej w dniu 22 września 2005 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Produkcyjny Jan Popławski w część dotyczącej rozliczenia końcowego i przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych polegających na "Budowie Hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, oś Mielżynskiego 5a - III Etap". 2. Zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2006 r.

3. Rozliczenie końcowe, którego wartość wyniesie 758 300 zł w tym podatek VAT /słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta brutto/ nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2007 roku.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta -  Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W związku z planowanym dofinansowaniem, w formie dotacji przez Ministerstwo Sportu w/w inwestycji, zachodzi konieczność aneksowania w zakresie terminu zakończenia inwestycji umowy o roboty budowlane.

Planowane dofinansowanie ma wynieść:
-
 400 tys. zł w roku 2006
-
 758,3 tys. zł w roku 2007

Mając na uwadze wytyczne Ministerstwa Sportu przedkładane do rozliczenia faktury nie mogą być zapłacone, tak więc aby móc skorzystać z dofinansowania niezbędne jest:

1. zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego w terminie do dnia 31 sierpnia 2006 r.,

2. rozliczenie końcowe, którego wartość wyniesie 758 300 zł w tym podatek V AT /słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta brutto/ w terminie do dnia 31  stycznia  2007 roku.

 

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-27 13:17
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 10:53

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8575
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-19 10:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-02-26 14:41