BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA W SPRAWIE DODATKU MIESZKANIOWEGO (AB-11)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
Złożenie dokumentów: Sekretariat Wydziału, parter, pokój Nr 010. Wszelkie informacje w sprawach złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie dodatków mieszkaniowych można uzyskać pod nr telefonu 61 8410 504, 61 8410 550.
Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 009. Zaświadczenie  Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. Nie pobiera się opłaty od członków najbliższej rodziny i zameldowanych pod tym samym adresem.
Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod nr 61 8410 - 513.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności i okresów zawieszania postępowania oraz  okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.           


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia albo wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.


OPŁATY
Za wydanie zaświadczenia - opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) opłata na konto: nazwa odbiorcy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
nr rachunku konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 
lub w kasie tut. Urzędu.

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenie przysługuje stronom postępowania zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Zażalenie składa się za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.


DODATKOWE INFORMACJE
Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek


PODSTAWA PRAWNA

 • Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2016-12-13

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
  data wytworzenia: 25.07.2006
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2006-07-25 12:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-13 15:01
Wizytówka
Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 2642 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-01-10 09:35 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-09-24 15:23
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.