BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

link do Rezerwacji wizyt

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA W SPRAWIE DODATKU MIESZKANIOWEGO (AB-11)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
Złożenie dokumentów: Sekretariat Wydziału, parter, pokój Nr 010. Wszelkie informacje w sprawach złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie dodatków mieszkaniowych można uzyskać pod nr telefonu 61 8410 504, 61 8410 550.
Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 009. Zaświadczenie  Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. Nie pobiera się opłaty od członków najbliższej rodziny i zameldowanych pod tym samym adresem.
Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod nr 61 8410 - 513.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności i okresów zawieszania postępowania oraz  okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.           


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia albo wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.


OPŁATY
W sekretariacie Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej (pokój 010), w formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej.
Za wydanie zaświadczenia - opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej opłata na konto: nazwa odbiorcy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
nr rachunku konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenie przysługuje stronom postępowania zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Zażalenie składa się za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.


DODATKOWE INFORMACJE
Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek


PODSTAWA PRAWNA

 • Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-02-26

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 12:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-26 08:58
Wizytówka
Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3719
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-02-26 08:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15