BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁY

Wydział Komunikacji i Transportu
(rejestracja pojazdów, zbycie, przerejestrowanie; licencje na transport, przewozy, instruktorzy; prawo jazdy, zatrzymanie, odbiór)

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
(pozwolenie na budowę, rozbudowa, rozbiórka, dziennik budowy, samodzielność lokalu, przyłącza)

Wydział Organizacyjny
(kluby sportowe, stowarzyszenia, udostępnienie dokumentów przechowywanych w archiwum)

Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
(dotacje na zadania publiczne - edukacja, kultura i sztuka, kultura fizyczna, pomoc społeczna, ochrona zdrowia)

Wydział Nieruchomości
(sprawy związane z nieruchomościami, użytkowanie wieczyste)

Wydział Finansów
(zwrot opłaty, zaświadczenie o spłacie)

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
(zaświadczenie o lasach, karta wędkarska, geologia, wyłącznie z produkcji gruntów, odpady, ochrona środowiska)

Wydział Edukacji
(stypendia, wpisy do ewidencji, kształcenie specjalne, awans nauczyciela)

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
(repatrianci, polityka zdrowotna, sprowadzenie zwłok i szczątków)

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
(orzeczenie o niepełnosprawności, legitymacje, karta parkingowa)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
(inwestycje dotyczące dróg, zagospodarowanie terenu, zagospodarowanie przestrzenne)

Powiatowy Konserwator Zabytków
(rejestr zabytków, opieka nad zabytkami, prace konserwatorskie)

Wydział Gospodarowania Mieniem
(dzierżawa, najem nieruchomości Skarbu Państwa, służebność gruntowa, służebność  przesyłu)

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
(pomoc w sporze/reklamacji)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2013-01-29 10:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-13 11:07

drukuj całą stronę

Banery