BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1684/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.
 
w sprawie:
organizacji zawodów sprawnościowych drużyn ratownictwa ogólnego formacji obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego.
­Uchwała Nr 1685/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.
 
w sprawie:
 zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu RTV i AGD dla potrzeb SOSW w Owińskach z możliwością składania ofert częściowych (II części).
Uchwała Nr 1686/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych od odpowiedzialności cywilnej. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
Uchwała 1687/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania sprzętu dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-08-17 14:34
Uchwała Nr 1688/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1689/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1690/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1691/ 2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r. 

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1692/ 2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1693/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1694/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca  2006r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1695/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1696/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1697/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1698/2005
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1699/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała 1700/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała 1701/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1702/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr 1505/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie promocji powiatu poznańskiego poprzez zakup gadżetów promocyjnych z herbem i logo powiatu poznańskiego.
Uchwała Nr 1703/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.|
 
w sprawie:
zmiany uchwały Nr 1424/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie: promocji powiatu poznańskiego poprzez współfinansowanie wydania publikacji pn. „Zamki, Pałace i Dwory Powiatu Poznańskiego”.
Uchwała Nr 1704/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.
 
w sprawie:
zmiany uchwały Nr 1327/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 9.01.2006 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych ds. wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez organizacje pozarządowe, podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.
Uchwala Nr 1705/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.

 w sprawie:
zmiany uchwały Nr 1507/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 18.04.2006r. w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na odnowienie oznakowania Pierścienia Rowerowego dookoła Poznania.
Uchwała Nr 1706/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.
 
w sprawie:
zmiany uchwały Nr 1499/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na współorganizację „VII Powiatowego Przeglądu Zespołów Ludowych” w Lusowie.
Uchwała Nr 1707/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.
 
w sprawie:
zmiany uchwały Nr 1461/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie: pokrycia kosztów przygotowania cyklu 15 spotkań dla młodzieży pt. „Świat mnie wabił - opowieści o ciekawych zakątkach globu".
Uchwała Nr 1708/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.
 
w sprawie:
zmiany uchwały Nr 1355/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia zestawień podziału środków budżetowych 2006 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez organizacje pozarządowe, podmioty określone wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.
Uchwała Nr 1709/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr 1624/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: promocji powiatu poznańskiego poprzez zamieszczenie modułu informacyjnego w katalogu Panorama Firm 2007

Uchwała Nr 1710/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.

w sprawie:
pokrycia kosztów organizacji stażu niemieckich urzędników w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
Uchwała Nr 1712/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.

w sprawie:
promocji powiatu poznańskiego podczas Wojewódzko - Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich w Lubaszu
Uchwała Nr 1714/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Grobla 15 61-859 Poznań na przyłączenie do sieci gazowej kotłowni w Zespole Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2 oraz na zlecenie mapy aktualizowanej sytuacyjno - wysokościowej Zakładowi Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Projektowych Sp. z o.o. , ul. 23 Lutego 5/6, Poznań.
Uchwała Nr 1715/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 lipca 2006r.

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na wsparcie akcji promocyjnej Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Banery