BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1712/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 lipca 2006r.

 

w sprawie: promocji powiatu poznańskiego podczas Wojewódzko - Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich w Lubaszu.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust l pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.  1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 1000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych) na promocję powiatu na Wojewódzko - Archidiecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich.

2. Dożynki odbędą się w dniu 27 sierpnia 2006 w Lubaszu.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § l pochodzą z budżetu powiatu - dział 750 rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, w dniu 27 sierpnia 2006 roku w Lubaszu, odbędą się Wojewódzko - Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie. Powiat poznański reprezentować będzie młodzież z zespołu wokalno - tanecznego „Twister” ze Swarzędza, która w tradycyjnym korowodzie poniesie dożynkowy wieniec.Wojewódzko - Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie służą promocji wyróżniających się pod względem rolniczym gmin, zatem obecność reprezentacji największego z wielkopolskich powiatów ma w tym zakresie znaczenie szczególne. Powiat poznański pragnie wspierać i aktywnie włączać się inicjatywy wielkopolskiej społeczności, uczestnicząc wraz z innymi przedstawicielami powiatów i gmin regionu wielkopolskiego w Święcie Plonów. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za zasadne.

 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-25 14:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 13:29

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 19724
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-19 13:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15