BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1706/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 lipca 2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 1499/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na współorganizację „VII Powiatowego Przeglądu Zespołów Ludowych” w Lusowie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr 1499/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 10 kwietnia 2006 roku wprowadza się zmianę, w § 3, który otrzymuje brzmienie: " Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Dnia 27 czerwca 2006r. Rada Powiatu Poznańskiego, uchwałą Nr XLII/375/II/2006 uchwaliła nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w którym rozdziela się kompetencje Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury, tworząc dwa nowe wydziały: Wydział ds. Tworzenia i Realizacji Projektów oraz Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą. Ponieważ przedmiotowa uchwała dotyczy zadania leżącego w kompetencjach Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą: następuje zmiana tejże uchwały w § 3.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-01 08:19
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 12:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 20075
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-19 13:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16