BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1704/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 lipca 2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 1327/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 9.01.2006 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych ds. wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez organizacje pozarządowe, podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały XXX/331/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2006 oraz uchwały nr ) 282/05 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 6.12.2005 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr 1327/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 9.01.2006 r. wprowadza się zmianę § 5, który otrzymuje brzmienie: „ § 5 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Dnia 27 czerwca 2006r. Rada Powiatu Poznańskiego, uchwałą Nr XLII/375/II/2006 uchwaliła nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w którym rozdziela się kompetencje Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury, tworząc dwa nowe wydziały: Wydział ds. Tworzenia i Realizacji Projektów oraz Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą. Ponieważ przedmiotowa uchwała dotyczy zadania leżącego w kompetencjach Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą następuje zmiana tejże uchwały w § 5.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-01 08:24
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 12:54

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 19725
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-19 13:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15