BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1702/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 lipca 2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 1505/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie promocji powiatu poznańskiego poprzez zakup gadżetów promocyjnych z herbem i logo powiatu poznańskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust.1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr 1505/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 10 kwietnia 2006 roku wprowadza się zmianę w § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą".

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta  - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Dnia 27 czerwca 2006r. Rada Powiatu Poznańskiego, uchwałą Nr XLII/375/II/2006 uchwaliła nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w którym rozdziela się kompetencje Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury, tworząc dwa nowe wydziały: Wydział ds. Tworzenia i Realizacji Projektów oraz Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą. Ponieważ przedmiotowa uchwała dotyczy zadania leżącego w kompetencjach Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą następuje zmiana tejże uchwały w § 3.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-01 08:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 12:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 20076
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-19 13:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16