BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 ­UCHWAŁA Nr 1685/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 lipca 2006r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu RTV i AGD dla potrzeb SOSW w Owińskach z możliwością składania ofert częściowych (II części).

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Zatwierdzić w części II wybór Firmy Handlowej FENI z siedzibą w Bydgoszczy ul. Szajnochy 9A, która w postępowaniu na dostawę sprzętu AGD dla potrzeb SOS  w Owińskach zaoferowała realizacje zadania za cenę 19.129,60 zł brutto.

 

§ 2. Unieważnić w części I postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu RTV na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu RTV i AGD dla potrzeb SOSW w Owińskach z możliwością składania ofert częściowych (II części), została złożona jedna oferta Firmy Handlowej FENI za kwotę brutto 19.129,60 zł.

Na część I (dostawa sprzętu RTV) nie złożono ofert, komisja przetargowa wnioskuje o unieważnienie postępowania w części I na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych. W części II komisja przetargowa wnioskuje o wybór oferty Firmy Handlowej FENI za cenę brutto 19.129,60 zł.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-04 10:10
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 11:59

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 19780
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-19 13:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21