BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1697/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

 z dnia 20 lipca 2006r.

 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zmianami) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. - Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674)
uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla ……………………………….*, nauczyciela w ZS Nr 1 w Swarzędzu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Przemysław Wantuch - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – Przewodniczący

2. Przemysław Jankiewicz - dyrektor - Członek Komisji

3…………………………… - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny­ - Członek Komisji

4. Krzysztof Krajewski - ekspert - Członek Komisji

5. Ewa Lijewska - ekspert - Członek Komisji

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta -  Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Nauczyciel kontraktowy występujący o przeprowadzenie egzaminu spełnił wymagania jakim jest odbycie stażu i zgodnie z art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela, należy powołać Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. Po zdaniu egzaminu przed Komisją nauczyciel może otrzymać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W przypadku powiatów kompetencje powołania Komisji należą do Zarządu.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

 

*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-04 10:46
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 12:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 19727
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-19 13:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15