BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1688/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 lipca 2006r. 

 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zmianami) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. - Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla …………………………*, nauczycielki w ZS Nr 1 w Swarzędzu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 

1. Przemysław Wantuch - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Przewodniczący

2. Przemysław Jankiewicz - dyrektor - Członek Komisji                                                                  .

3 …………………. - pzedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny­ - Członek Komisji

4. Beata Radomska - ekspert - Członek Komisji

5. Alicja Trybus - ekspert - Członek Komisji

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta -  Jan Grabkowski

Wicestarosta -  Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Nauczyciel kontraktowy występujący o przeprowadzenie egzaminu spełnił wymagania jakim jest odbycie stażu i zgodnie z art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela, należy powołać Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. Po zdaniu egzaminu przed Komisją nauczyciel może otrzymać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W przypadku powiatów kompetencje powołania Komisji należą do Zarządu.

 

WicestarostaPoznański

Tomasz Łubiński

 

*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-04 11:17
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 12:09

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 19732
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-19 13:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15