BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

­­UCHWAŁA Nr 1715/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 lipca 2006r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na wsparcie akcji promocyjnej Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się kwotę 12.000,00 zł (słownie dwanaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wsparcie akcji promocyjnej Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

 

§ 2. Wydatkowanie środków nastąpi z działu 851 (rozdział 85149) budżetu powiatu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu Ewie Dalc.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 19.07.2006 r. Klinika Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu, która jest koordynatorem Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Polsce zwróciła się z wnioskiem o wsparcie akcji promocyjnej Programu poprzez dofinansowanie dodruku 50.000 sztuk ulotek. Zostaną one załączone do lokalnych miesięczników gmin powiatu poznańskiego i rozpowszechnione na ich terenie.

Wydatek w kwocie 12000 zł zostanie dokonany z rozdziału 85149 „Programy polityki zdrowotnej”. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-06 09:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 13:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 19735
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-19 13:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15