BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1717/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 lipca  2006r.
 
w sprawie:
wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza gazowego i dostarczenie gazu do budynku Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.
Uchwała Nr 1718/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 lipca 2006r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr 1710/06 z dnia 20 lipca 2006 roku dotyczącej pokrycia kosztów organizacji stażu niemieckich urzędników.
Nr 1719/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 lipca 2006r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr 1609/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 12.06.2006 roku w sprawie: opracowania przez firmę STRATEGOR „Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych”, dokumentacji w celu ubiegania się przez Powiat Poznański o środki finansowe z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację inwestycji dotyczącej stworzenia otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców powiatu poznańskiego”.
Uchwała Nr 1720/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 31 lipca 2006r.
 
w sprawie:
 wydania zezwolenia na używanie łodzi motorowych na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego
Uchwała Nr 1721 /2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 lipca 2006r.

 w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację sprzętu i aparatury medycznej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. "Szpital w Puszczykowie" ul. Kraszewskiego z możliwością składania ofert częściowych (X części).
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-09-27 14:27
Uchwała Nr 1722/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 lipca 2006r.
 
w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-10-23 16:26
Uchwała Nr 1724/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 lipca 2006r. 

w sprawie: zawarcia umowy z Firmą "PLEXITECH" D. Mądry, J. Wasiela Spółka Jawna z siedzibą w 60-113 Poznaniu, przy ul. Rawickiej 11, na wykonanie i umieszczenie na elewacji logo Powiatu Poznańskiego na budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18.

Banery