BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1720/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 31 lipca 2006r. 

 

w sprawie: wydania zezwolenia na używanie łodzi motorowych na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późno zmianami) oraz § 5 uchwały Nr IX/68/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego, zmienionej uchwałą Nr XXX/280/II/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r., uchwala się co następuje:

 

§ 1. Zezwala się na korzystanie z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi ­z wykluczeniem skuterów wodnych oraz ślizgaczy - na jeziorach wymienionych w- § 1 w punktach od 4 do 14 ww. uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych- jeziorach Powiatu Poznańskiego, w odległości nie mniejszej niż 80m od kąpielisk

 

§ 2. Powyższe zezwolenie wydaje się na okres od 31.07.2006 r. do 31.08.2006 r., w godzinach od 14.00 do 18.00 od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem niedzieli)

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W czerwcu 2003 r. Rada Powiatu Poznańskiego podjęła uchwałę o wprowadzeniu zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego, mając na uwadze ograniczenie nadmiernego hałasu na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywającym nad jeziorami oraz ochronę środowiska przyrodniczego.

W związku z długotrwałymi upałami i suszą, na terenie województwa wielkopolskiego wystąpiło znaczne pogorszenie warunków bytowania zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym, zwłaszcza ryb (m.in. obniżenie lustra wody i zawartości tlenu w wodzie, wzrost temperatury wody). Niniejsze zezwolenie na korzystanie przez użytkowników łodzi motorowych z jezior wymienionych w uchwale Rady Powiatu Poznańskiego, ma na celu zapobieganie dalszej degradacji środowiska wodnego, poprzez poprawę zaopatrzenia wody w tlen. W powyższej sprawie wystąpił z apelem do starostów województwa wielkopolskiego Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-08-16 14:26
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-20 08:16

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6159
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-20 08:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 12:49