BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1717/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 31 lipca 2006r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza gazowego i dostarczenie gazu do budynku Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.

 

Na podstawie art. 43 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wykonanie przyłącza gazowego i dostarczenie gazu do budynku Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie zlokalizowanego na nieruchomości, położonej w Bolechowie przy ul. Obornickiej 1, gmina Czerwonak, stanowiącej działki nr nr 45/12 o pow. 5677 m², 45/15 o pow. 570 m², zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 149288 jako własność Powiatu Poznańskiego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie pismem z dnia 28 czerwca 2006 r. wystąpiła do Zarządu Powiatu Poznańskiego z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa do podpisania umowy z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o na wykonanie przyłącza gazowego i dostarczenie gazu. W uzasadnieniu przedmiotowego pisma stwierdza się, że w dniu 28 kwietnia 2006 r. wystąpiono do Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z wnioskiem o wydanie warunków wykonania przyłącza gazowego. Wystąpienie podyktowane było chęcią zmiany ogrzewania olejem opałowym (od grudnia 2005r.)na tańsze źródło energii jakim jest gaz ziemny (...).

Decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 25 czerwca 2001 r. nr GN.7224/17/99 Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie (obecnie Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego) przekazano w trwały zarząd, zabudowany grunt, stanowiący własność Powiatu Poznańskiego, położony w Bolechowie przy ul. Obornickiej 1, gmina Czerwonak, oznaczony w operacie ewidencji gruntów jako działki nr nr 45/12,45/15. Zgodnie z art. 43 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Jednostka organizacyjna ma prawo z zastrzeżeniem ust.6 korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd a w szczególności do (...)zabudowy, odbudowy, nadbudowy lub remontu obiektu budowlanego na nieruchomości, zgodnie z przepisami Prawa Budowlane, za zgodą organu nadzorującego (art. 43 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy).Zatem wyrażenie zgody w powyższej sprawie jest w pełni uzasadnione.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-06 08:06
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-20 08:12

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6157
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-20 08:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 12:45