BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1718/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 31 lipca  2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 1710/06 z dnia 20 lipca 2006 roku dotyczącej pokrycia kosztów organizacji stażu niemieckich urzędników.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się kwotę środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów organizacji stażu niemieckich urzędników - kwota 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) zostaje zastąpiona kwotą 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 750, rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński 

 

Uzasadnienie:

Na początku sierpnia 2006 roku, powiat poznański będzie gościł niemieckich stażystów, w ramach realizowanego projektu pn. „Kwalifikacje europejskie dla młodych kadr Regionu Hanower”. Beneficjenci programu odbywać będą 4-tygodniowe staże w Starostwie Powiatowym, podczas których zapoznają się z pracą wybranych wydziałów m.in. Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą, Wydziału ds. Tworzenia i Realizacji Projektów oraz Biura Rady i Gabinetu Starosty.

Realizowany projekt jest odzwierciedleniem szerokiej współpracy, jaką powiat poznański prowadzi od 2000 roku z partnerskim samorządem Regionu Hanower. Środki na ten cel zostały zarezerwowane w uchwale Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 1710/06 z dnia 20 lipca 2006 roku. W związku z przekroczeniem zakładanych kosztów organizacji stażu niemieckich urzędników, spowodowanym koniecznością pokrycia wynagrodzenia tłumacza języka niemieckiego, zmianę uchwały nr 1710/06 uważam za celowe.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-06 08:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-20 08:13

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6166
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-20 08:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21