BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1719/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 31 lipca 2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 1609/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 12.06.2006 roku w sprawie: opracowania przez firmę STRATEGOR „Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych”, dokumentacji w celu ubiegania się przez Powiat Poznański o środki finansowe z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację inwestycji dotyczącej stworzenia otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców powiatu poznańskiego”.

 

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr 1609/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 12 czerwca 2006 roku wprowadza się zmianę w § 4, który otrzymuje brzmienie: „§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału ds. Tworzenia i Realizacji Projektów we współpracy z Dyrektorem Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Dyrektorem Wydziału Edukacji”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału ds. Tworzenia i Realizacji Projektów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Dnia 27 czerwca 2006 r. Rada Powiatu Poznańskiego, uchwałą Nr XLII/375/II/2006 uchwaliła nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w którym rozdziela się kompetencje Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury, tworząc dwa nowe wydziały: Wydział ds. Tworzenia i Realizacji Projektów oraz Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą. Ponieważ przedmiotowa uchwała dotyczy zadania leżącego w kompetencjach Wydziału ds. Tworzenia i Realizacji Projektów następuje zmiana tejże uchwały w § 4.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-06 08:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-20 08:15

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6158
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-20 08:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 12:49