BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1721 /2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 31 lipca 2006r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację sprzętu i aparatury medycznej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. "Szpital w Puszczykowie" ul. Kraszewskiego z możliwością składania ofert częściowych (X części).

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielko Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. W części I zatwierdzić wybór firmy P.P.P. EMTEL ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatów EKG, monitorów funkcji życiowych, defibrylatora i systemu do nadzoru próby wysiłkowej, zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 231.120,00 zł.

 

§ 2. W części II zatwierdzić wybór firmy STOLTER sp. z o.o. Grubno 63, 86-212 Stolno, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stołu zabiegowego i stołu do badań endoskopowych, zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 17.205,60 zł.

 

§ 3. W części III unieważnić postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu endoskopowego urologicznego i sprzętu endoskopowego do artroskopii na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

§ 4. W części IV unieważnić postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę analizatora hematologicznego i koagulometru na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

§ 5. W części V unieważnić postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę pompy infuzyjnej i pompy strzykawkowej na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

§ 6. W części VI unieważnić postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę audiometru z impedancją na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

§ 7. W części VII zatwierdzić wybór firmy MEDIM sp. z o.o. ul. Piotrkowska 5, 02-375 Warszawa, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę choledochoskopu, zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 39.358,88 zł.

 

§ 8. W części VIII zatwierdzić wybór firmy Draeger Polska sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18 a, 50­655 Bydgoszcz, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego, zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 117.805,00 zł.

 

§ 9. W części IX zatwierdzić wybór firmy OCULUS sp. z o.o. ul. Potocka 4/12, 01-652 Warszawa, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autokeratorefraktometru, zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 24.610,00 zł.

 

§ 1O. W części X zatwierdzić wybór firmy STOLTER sp. z o.o. Grubno 63,86-212 Stolno, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wózków do przewozu chorych zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 7.062,00 zł.

 

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki
Społecznej.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację sprzętu i aparatury medycznej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. "Szpital w Puszczykowie" ul. Kraszewskiego z możliwością składania ofert częściowych (X części) złożono oferty przedstawione na formularzu ZP-12 stanowiącym załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Komisja przetargowa wnioskuje:

 

W części I:

1) zatwierdzić wybór firmy P.P.P. EMTEL ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, cena oferty brutto 231.120,00 zł,

2) odrzucić ofertę Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej IT AM ul. Roosevelta 118, 41­800 Zabrze na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważw ofercie zastrzeżono informacje dotyczące sprawozdań finansowych, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

W części II:

1) zatwierdzić wybór firmy STOLTER sp. z o.o. Grubno 63, 86-212 Stolno, cena oferty brutto 17.205,60 zł.

 

W części III: unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przewidziana kwota na realizację zamówienia - 93.000,00 zł brutto.

 

W części IV:

1) unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

2) odrzucić ofertę Przedsiębiorstwa Zagranicznego CORMA Y, ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ jest niezgodna z siwz. W tej części zamawiający wymagał złożenia oferty na analizator hematologiczny i koagulometr. Złożona oferta dotyczy tylko analizatora hematologicznego;

3) odrzucić ofertę Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41,02-672 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ jest niezgodna z siwz. W tej części zamawiający wymagał złożenia oferty na analizator hematologiczny i koagulometr. Złożona oferta dotyczy tylko analizatora hematologicznego.

 

W części V:

1) unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

2) odrzucić ofertę Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41,02-672 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ jest niezgodna z siwz. W tej części zamawiający wymagał złożenia oferty na pompę infuzyjną i pompę strzykawkową. Oferent złożył oddzielne oferty na każdą z w/w pomp.

 

W części VI unieważnić postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę audiometru z impedancją na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przewidziana kwota na realizację zamówienia - 15.000,00 zł brutto.

 

W części VII zatwierdzić wybór firmy MEDIM sp. z o.o. ul. Piotrkowska 5, 02-375 Warszawa, cena oferty brutto 39.358,88 zł.

 

W części VIll zatwierdzić wybór firmy Draeger Polska sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18 a, 50­655 Bydgoszcz, cena oferty brutto 117.805,00 zł.

 

W części IX:

1) zatwierdzić wybór firmy OCULUS sp. z o.o. ul. Potocka 4/12, 01-652 Warszawa, cena oferty brutto 24.610,00 zł;

2) odrzucić ofertę firmy Optopol S.A., ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ w ofercie zastrzeżono informacje dotyczące sprawozdań finansowych, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

W części X zatwierdzić wybór firmy STOLTER sp. z o.o. Grubno 63, 86-212 Stolno, cena oferty brutto 7.062,00 zł.

 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-27 14:20
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-20 08:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6702
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-20 08:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:12