BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1724/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 31 lipca 2006r.

 

 

w sprawie: zawarcia umowy z Firmą "PLEXITECH" D. Mądry, J. Wasiela Spółka Jawna z siedzibą w 60-113 Poznaniu, przy ul. Rawickiej 11, na wykonanie i umieszczenie na elewacji logo Powiatu Poznańskiego na budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18.

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Firmą "PLEXITECH" D. Mądry, J. Wasiela Spółka Jawna z siedzibą w 60-113 Poznaniu, przy ul. Rawickiej 11, na wykonanie i umieszczenie na elewacji logo Powiatu Poznańskiego na budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18.

2. Przedsiębiorca z tytułu wykonania robót, o których mowa w § 1 ust. 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie w wysokości: l0.980,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 Uchwały, zostanie zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński


Uzasadnienie:

W związku z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego i modernizacją elementów wejść zewnętrznych, zachodzi potrzeba wykonania i umieszczenia na elewacji podświetlonego logo Starostwa Powiatowego.

Na podstawie projektu opracowanego przez Pracownię Architektoniczną "Kontrapunkt" i po uzgodnieniu detali logo z projektantem prowadzącym, ofertę na jego wykonanie przedłożyła firma PLEXITECH Sp. J. Koszt usługi wyniesie 10 980,00 zł brutto. Kwota ta została zabezpieczona w budżecie w dziale 750/75020/650

Umowa zostanie zawarta w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-16 10:13
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-20 08:22

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6703
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-20 08:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:12