BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1618/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
rozwiązania umowy o pracę z Panią ……………* - Dyrektorem Domu Dziecka w Kórniku - Bninie.

Banery