BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1762/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: pokrycia części kosztów wydania publikacji o życiu i działalności Jana Wójkiewicza, organizatora życia podziemnego w okupowanej Wielkopolsce.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.u. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) na pokrycie części kosztów wydania publikacji o życiu i działalności Jana Wójkiewicza.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 921 (92195) - kultura.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Szkoła Podstawowa im. Jana Wójkiewicza w Radzewie obchodzi w tym roku 100-lecie urodzin patrona. Z tej okazji przygotowano publikację o życiu i działalności patrona.

Jan Wójkiewicz był działaczem ludowym, organizatorem polskiego życia podziemnego w okupowanej Wielkopolsce. Przedstawicielem delegatury rządu RP. Zginął w Forcie VII w Poznaniu. Pośmiertnie odznaczony krzyżem "Virtuti Militari". Opracowanie oparte zostanie na dokumentach źródłowych i materiałach archiwalnych. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-01 08:10
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-23 09:03

Banery