BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

­­Uchwała Nr 1742/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia 2006r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowań do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych ­maksymalnie 2 części.
Uchwała Nr 1743/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia  2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty do 1.000 zł na zakup nagród i pucharów dla zwycięzców IV Pływackich Mistrzostw Strażaków.
Uchwała Nr 1744/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia 2006 r. 

w sprawie: upoważnienia Pana Wojciecha Kaczmarka dyrektora Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych z realizacją projektu Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci.
Uchwała Nr 1745/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia  2006r.
 
w sprawie:
zmiany uchwały Zarządu powiatu poznańskiego w sprawie zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2006 na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
Uchwała Nr 1746/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia  2006r.
 
w sprawie:
nieodpłatnego przekazania sprzętu dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-06 12:28
Uchwała Nr 1747/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia  2006r. 

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania sprzętu w użytkowanie Zespołowi Szkół Nr 1 w Swarzędzu, zakupionego w ramach Programu „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” Phare 2003.
Uchwała Nr 1748 /2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia 2006r.
 
w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie Systemu Obiegu Kluczy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.
Uchwała Nr 1749/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej gruntu o powierzchni 4,2 m² wchodzącego w skład nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, dla potrzeb jego sprzedaży oraz ustalenie wysokości czynszu dzierżawczego dla w/w gruntu.
Uchwała Nr 1750/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia 2006r.

 w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę autobusu turystycznego średniej pojemności dla potrzeb SOSW w Owińskach.
Uchwała Nr 1751/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia 2006r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Powiatu Poznańskiego od odpowiedzialności cywilnej.
Uchwała Nr 1752/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia 2006r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu AGD i RTV dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-09-26 15:03
Uchwała Nr 1753 /2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia 2006r.

 w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno­Wychowawczego w Mosinie. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-10-23 12:49
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-27 14:31
Uchwała Nr 1754/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia 2006r.

w sprawie:
przystąpienia Powiatu Poznańskiego do Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".
Uchwała Nr 1755/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie wykonania sztandaru Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała Nr 1756/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia 2006r.
 
w sprawie:
przedłużenia terminu wykonania umowy na dostawę i montaż wyposażenia w sprzęt sportowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.
Uchwała Nr 1757/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia 2006r.

w sprawie:
powierzenia Pani Odonie Sadowskiej-Gołaskiej stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu os. Kościuszkowców 4.
Uchwała Nr 1758/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia 2006r.

w sprawie:
 powierzenia Pani Hannie Łabuzińskiej stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu ul. Żabikowska 40.
Uchwała Nr 1759/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia 2006r.
 
w sprawie:
powierzenia Panu Romanowi Samcikowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2.
Uchwała Nr 1760/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia 2006r.
 
w sprawie:

powierzenia Panu Przemysławowi Budzyńskiemu stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie ul. Kasprowicza 3
Uchwała Nr 1761 /2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 sierpnia 2006r. 

 w sprawie:
upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Poznańskiego do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2”

Banery