BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1759/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2006r.

 

 

w sprawie: powierzenia Panu Romanowi Samcikowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 36a ust. 1 i ust. 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego powierza Panu Romanowi Samcikowi stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2.

 

§ 2. Okres powierzenia stanowiska dyrektora ustala się na czas od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 36a ust. 1,2,3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący. W dniu 12 lipca 2006 roku przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2. W tajnym głosowaniu Komisja Konkursowa wyłoniła na powyższe stanowisko dotychczasowego dyrektora Zepołu Szkół Pana Romana Samcika. Wielkopolski Kurator Oświaty pismem z dnia 1 sierpnia 2006 roku nie wniósł zastrzeżeń w sprawie powierzenia ww. stanowiska Panu Romanowi Samcikowi, o czym została powiadomiona Komisja Oświaty i Wychowania Rady Powiatu Poznańskiego. W związku z powyższym, proponuję powierzyć stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, Panu Romanowi Samcikowi na okres 5 lat szkolnych tj.: od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-05 07:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-23 08:45

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 14112
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-23 08:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-24 13:06