BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1745/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 sieprnia 2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu powiatu poznańskiego w sprawie zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2006 na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 1443/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2006 na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych usuwa się wiersz m 8 w tabeli pn. ,,§ 2810 - Fundacje - 20.250 zł" o treści:

 

8

Wielkopolska Fundacja

Mobilny Klub Seniora - walka ze stereotypem

11 045

2000

 

Rozwoju

człowieka starego, zapobieganie ubożeniu   

 

 

 

Regionalnego, Poznań

i wycofaniu z życia społecznego, aktywizacja

 

 

 

 

środowiska seniorów, wsparcie działań

 

 

 

 

samopomocowych

 

 

 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:                                     

Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwałą Nr 1443/2006 z dnia 20.03.2006 r. przyznał Wielkopolskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego dotację w wysokości 2.000 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Mobilny Klub Seniora - walka ze stereotypem człowieka starego, zapobieganie ubożeniu i wycofaniu z życia społecznego, aktywizacja środowiska seniorów oraz wsparcie dla działań samopomocowych”.

Na podstawie przedmiotowej uchwały Powiat zawarł z Fundacją umowę dotacji z dnia 18.04.2006 r. nr ZD-3052/1/35/2006.

Pismem z dnia 28.07.2006 r. Fundacja wystąpiła z wnioskiem o rozwiązania zawartej umowy z powodu wystąpienia okoliczności uniemożliwiających jej wykonanie umowy.

Zmiana ww. uchwały będzie stanowić podstawę aneksowania umowy dotacji w celu jej rozwiązania. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-06 12:41
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-21 11:00

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 14106
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-23 08:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-24 13:06