BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1749/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej gruntu o powierzchni 4,2 m² wchodzącego w skład nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, dla potrzeb jego sprzedaży oraz ustalenie wysokości czynszu dzierżawczego dla w/w gruntu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ 1. Zatwierdzić wybór Przedsiębiorstwa Projektowania, Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o., które w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej gruntu o powierzchni 4,2 m² wchodzącego w skład nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, dla potrzeb jego sprzedaży oraz ustalenie wysokości czynszu dzierżawczego dla w/w gruntu, zaoferowało realizację zadania za cenę brutto 671,00zl.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - Ewa Dalc  

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej gruntu o powierzchni 4,2 m²  wchodzącego w skład nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, dla potrzeb jego sprzedaży oraz ustalenie wysokości czynszu dzierżawczego dla w/w gruntu, złożono 10 ofert:

 

 

 

Nr Oferty

 

Nazwa

Cena oferty brutto

1.

„SZACUNEK” s.c. Krzysztof

Owsianowski, Tomasz Sobczak

ul. Marcelińska 16, 60-801 Poznań

732,00 zł

2.

Biuro Usług Inwestycyjnych

GEOCONSULT

Os. St. Batorego 59 A lok 2, 60-687 Poznań

1 464,00 zł

 

3.

WA - PRI Biuro Inżynierskie

ul. Homera 143, 60-461 Poznań

719,80 zł

4.

BUDINWEST s.c. Wycena Obrót

Nieruchomościami

Ul. Wiewiórowskiego 6, 62-300 Września

3 660,00 zł

 

5.

REMIN Janusz Walczak

Ul. Serbska 9,61-696 Poznań

1 159,00 zł

6.

Biuro Wycen Nieruchomości i Pośrednictwa POSESOR

UL. Jodłowa 31, 61-425 Poznań

976,00 zł

7.

 

CENTRUM WYCENY MIENIA

Sp. z o.o., Ul. Grochowska 28 A

60-277 Poznań

1 708,00 zł

8.

Biuro Kompleksowej Obsługi i Wyceny

Nieruchomości „POZ-BUD”

UL. Niemcewicza 12,60-573 Poznań

1 464,00 zł

 

9.

 

Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania PROJNORM

UL. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań

671,00 zł

 

10.

WYCENA EKSPERT

E.Banaś, A. Poszyler S.J.

Ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań

963,80 zł

 

 

 

Oferta nr 6 została wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm.), ponieważ jest niezgodna z siwz. W złożonej ofercie stwierdzono brak polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego. Pismem z dnia 9.08.2006 r. znak: WA 3436/23-1/06 Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 cytowanej ustawy, wezwał Oferenta do uzupełnienia oferty o brakujący dokument. Oferent przedłożył wymagany dokument, jednakże w formie kserokopii nie potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-08 09:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-21 11:32

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 14107
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-23 08:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-24 13:06