BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1748 /2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie Systemu Obiegu Kluczy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ), Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Unieważnić, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie Systemu Obiegu Kluczy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

Uzasadnienie:

W postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie Systemu Obiegu Kluczy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, wpłynął l wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożony przez:

Zakład Instalacji Systemów Alarmowych Securus - Service, mgr inż. Przemysław Jurkowlaniec

ul. Zagłoby 9, 60-177 Poznań. Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.), ponieważ Oferent nie załączył do złożonego wniosku certyfikatu Instytutu Mechaniki Precyzyjnej co do odporności przed sforsowaniem urządzenia. Pismem z dnia 3.08.2006 r. znak WA 3433/1-1/06 Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 cytowanej ustawy, wezwał Oferenta do uzupełnienia wniosku o brakujący dokument. Oferent przedłożył wymagany certyfikat, jednakże dla innego systemu niż system pierwotnie zaoferowany we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Komisja przetargowa wnioskuje o unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.), ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-18 16:36
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-21 11:08

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11910
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-23 08:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-24 14:52