BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

­­UCHWAŁA Nr 1742/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2006r.

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowań do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych ­maksymalnie 2 części.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001r, poz. 1592 ze zm: Dz. U. Nr 23 z 2002r. poz. 220, Dz. U. Nr 62 z 2002r. poz. 558, Dz. U. Nr 113 z 2002r. poz. 984, Dz.U. Nr 200 z 2002r. poz. 1688, Dz. U. Nr 214 z 2002r. poz. 1806, Dz. U. Nr 162 z 2003r. poz. 162, Dz. U. Nr 153 z 2002r. poz. 1271, Dz.U. Nr 102 z 2004r. poz. 1055) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielko Nr 30, poz.633 ), Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Zatwierdzić wybór:

-firmy: Ken Technologie Informatyczne, ul. Wybickiego 5, 51-144 Wrocław na wykonanie części I (stacje robocze, monitory LCD, zasilacze awaryjne - ups) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, która zaoferowała realizację zadania za kwotę brutto: 66.335,06 zł.

-firmy: Hardsoft Telekom, ul. Namysłowska 17/19,60-166 Poznań na wykonanie części II (serwer z oprogramowaniem wraz z instalacją) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, która zaoferowała realizację zadania za kwotę brutto: 65.392,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta – Jan Grabkowski
Wicestarosta – Tomasz Łubiński
Członek Zarządu – Ewa Dalc 

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowań do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych - maksymalnie 2 części, złożono następujące oferty:   

Nr oferty

Firma - nazwa lub nazwisko wykonawcy

Cena brutto złożonej ofert

1.

Hardsoft Telekom

Ul. Namysłowska 17/19

60-166 Poznań

Część I -73.651,40 zł
Część II - 65.392,00 zł

2.

Ken Technologie Informatyczne
ul. Wybickiego 5
51-144 Wrocław

Część 1- 66.335,06 zł
Część II -----------------

3.

Komputronik Sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań

Oferta Wykonawcy odrzucona z powodu braku dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez zamawiającego

4.

PHU JTTC Jacek Trzeciak
ul. Unii Lubelskiej 1
61-249 Poznań

w SIWZ
Część 1- 96.571,54 zł
Część II - 97.531,68 zł

 

 W ogólnej punktacji na podstawie kryteriów wyboru (100% cena) wybrano:

 - ofertę nr 1 (firma Hardsoft Telekom z Poznania) na wykonanie części II zamówienia, która jest najkorzystniejsza cenowo oraz spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- ofertę nr 2 (firma Ken Technologie Informatyczne z Wrocławia) na wykonanie części I zamówienia, która jest najkorzystniejsza cenowo oraz spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-17 08:52
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-21 10:48

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 14126
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-23 08:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21