BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1753 /2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 siernia 2006r.

 

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno­Wychowawczego w Mosinie. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Ogłosić przetarg nie ograniczony na dostawę i montaż mebli dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno­Wychowawczego w Mosinie.

 

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Anna Matuszak;

3) Przemysław Wantuch;

4) Bożena Mazur;

5) Kazimiera Paczkowska;

6) Adam Habryło;

7) Joanna Rządkowska.

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu – Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-23 12:47
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-21 11:45

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 14111
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-23 08:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-24 13:06