BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1727/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 sierpnia 2006r. 

w sprawie:
udzielenia upoważnienia dyrektorowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
Uchwała Nr 1728/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 sierpnia 2006r.

w sprawie:
organizacji IV festynu integracyjnego „Barierom Stop”.
Uchwała Nr 1729/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 sierpnia 2006r.

 w sprawie:
przeznaczenia kwoty w wysokości 7.300 złotych brutto na zakup nagród dla uczestników IV festynu integracyjnego „Barierom Stop”.
Uchwała Nr 1730/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 siepnia 2006r.

w sprawie:
 przeznaczenia środków finansowych na wsparcie organizacji II Nadwarciańskiego Rajdu Honorowych Dawców Krwi PCK.
Uchwała Nr 1731/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 sieprnia 2006r.

 w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków przynależnych Liceum Ogólnokształcącemu w Puszczykowie ul. Kasprowicza 3.. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-09-20 09:55
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-24 09:48
Uchwała Nr 1732/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 sierpnia 2006r.
 
w sprawie:
l. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie PN. " Klimatyzacja pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-09-20 13:11
Uchwała Nr 1734/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 sierpnia 2006r.
 
w sprawie:
opracowania przez firmę Kontrapunkt koncepcji dotyczącej rozbudowy szkoły w Murowanej Goślinie
Uchwała Nr 1736/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 sierpnia 2006r. 

w sprawie:
 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji pomieszczeń V i VI piętra budynku położonego w Poznaniu ul. Zielona 8.
Uchwała Nr 1737/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 sierpnia 2006r.

 w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski z siedzibą 61-288 Poznań, os. Czecha 66/7, na wykonanie robót dodatkowych w związku z umową o roboty budowlane W A 3432/21/2005 z dnia 22 września 2005 r.- Budowa Hali Sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, oś. Mielżyńskiego 5a.
Uchwała Nr 1739/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 sierpnia 2006r.

 w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych znajdujących się na terenach nieruchomości mieszkańców gmin powiatu poznańskiego.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-09-20 13:39
Uchwała nr 1740/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 sierpnia 2006r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszczenia informacji w czasopiśmie „Merkuriusz Poznań” na temat szpitala w Puszczykowie.

Banery