BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1740/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 4 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszczenia informacji w czasopiśmie „Merkuriusz Poznań” na temat szpitala w Puszczykowie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza kwotę 2 000 zł + 22 % VAT na pokrycie kosztów zamieszczenia informacji na temat szpitala w Puszczykowie w czasopiśmie „Merkuriusz Poznań”.

 

§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 uchwały nastąpi z działu 75020 budżetu powiatu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gabinetu Starosty.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Obchody 30-lecia Szpitala w Puszczykowie, przypadające na 2006 rok, to odpowiedni moment, aby przedstawić tę placówkę mieszkańcom Poznania i Wielkopolski.

Wielospecjalistyczny Szpital w Puszczykowie pełni dziś bowiem ogromną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa medycznego pacjentom z aglomeracji poznańskiej, a rodzaj i jakość świadczonych usług sprawiają, że do szpitala trafiają pacjenci z całego województwa.

Od momentu przejęcia szpitala przez powiat poznański od firmy Szpitale Gdańskie w tej jednostce zaszły znaczące zmiany, a działania podjęte przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu uratowały placówkę przed likwidacją. Obecnie szpital się rozwija.

Zamieszczenie informacji o szpitalu na łamach czasopisma „Merkuriusz Poznań”, który powołany jest do promocji dobrego wizerunku regionu i znajdujących się na jego terenie obiektów, jest okazją, aby przekazać mieszkańcom Wielkopolski rzetelne informacje o placówce, a tym samym zbudować właściwy jego wizerunek. Z uwagi na powyższe, uważa się za zasadne zamieszczenie reklamy w tym czasopiśmie.Środki na ten cel wydatkowane zostaną z budżetu powiatu poznańskiego, będącego w dyspozycji Gabinetu Starosty.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-05 08:39
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-21 10:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11891
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-21 10:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-22 10:07