BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1729/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 4 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: przeznaczenia kwoty w wysokości 7.300 złotych brutto na zakup nagród dla uczestników IV festynu integracyjnego „Barierom Stop”.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przeznacza się kwotę 7.300 złotych brutto na zakup nagród dla uczestników IV festynu integracyjnego „Barierom Stop”.

 

§ 2. Realizacja zadania określonego w §1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 75020 budżetu powiatu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gabinetu Starosty.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Organizowany 8 września 2006 roku w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach festyn „Barierom Stop” to niezwykle ciekawa i potrzebna inicjatywa. Impreza ta, tak jak w poprzednich latach, ma przede wszystkim na celu zwalczanie nietolerancji wobec osób niepełnosprawnych, poprzez uświadamianie społeczeństwa o równości praw ludzi, bez względu na to kim są i jaki mają status społeczny. Wspólna zabawa, podczas towarzyszących festynowi konkursów i turniejów, jest najlepszą sposobnością, by przezwyciężać częstokroć spotykane opinie, że osoby doświadczone przez los muszą być jedynie przedmiotem troski i współczucia. Przekazanie kwoty 7.300 złotych brutto na w/w cel uznaje się za zasadne, gdyż zagadnienia związane z wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych, a także zagwarantowaniem im godnego życia w społeczeństwie, są dla powiatu poznańskiego bardzo istotne. Środki na ten cel wydatkowane zostaną z budżetu powiatu poznańskiego, będącego w dyspozycji Gabinetu Starosty.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-05 09:03
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-20 08:38

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8795
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-21 10:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14