BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1728/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 4 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie: organizacji IV festynu integracyjnego „Barierom Stop”.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się wydatkować kwotę 26.700 zł (słownie dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych) z przeznaczeniem na organizację IV festynu integracyjnego „Barierom Stop” połączonego z VIII Rajdem Integracyjnym.

 

§ 2. Wydatek zostanie dokonany z budżetu powiatu na rok 2006 z działu 853 rozdziału 85395.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Pani Ewie Dalc.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy do kompetencji zarządu powiatu należy wykonywanie budżetu. Pismem z dnia 2.08.2006 r. dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przedstawił kosztorys organizacji IV edycji festynu integracyjnego „Barierom Stop” połączonego z VIII Rajdem Integracyjnym. W imprezie wezmą udział osoby niepełnosprawne oraz organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest wpieranie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Udział w festynie wezmą również mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz innych Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-05 09:12
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-20 08:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11934
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-21 10:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-28 15:26