BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1734/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 4 sierpnia 2006r. 

 

w sprawie: opracowania przez firmę Kontrapunkt koncepcji dotyczącej rozbudowy szkoły w Murowanej Goślinie

 

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001, Nr 142,poz.152 ze zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 21.960,00 PLN brutto na opracowanie przez firmę Kontrapunkt koncepcji dotyczącej rozbudowy szkoły w Murowanej Goślinie.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 801 rozdział 80195 § 4300.

 

§ 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną odrębną umową.

 

§ 4. Wykonanie zadania powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Rozwój kształcenia w szkole w Murowanej Goślinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy, w szczególności rozszerzenie oferty kształcenia w technikum oraz szkole policealnej, powoduje konieczność zwiększenia liczby izb lekcyjnych. Brak sali gimnastycznej jest także elementem uniemożliwiającym w pełni realizowanie obowiązkowych zadań dydaktycznych. Ze względu na szeroki obszar oddziaływania szkoły w Murowanej Goślinie, przyszłość kształcenia w tym obszarze wydaje się niezagrożona. Z tego powodu zasadne jest powiększenie bazy dydaktycznej poprzez rozbudowę istniejącej szkoły. Podjęcie przedmiotowej uchwały uważam za celowe.

 

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-08 12:04
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-20 08:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11893
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-21 10:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-22 10:28