BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1737/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 4 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski z siedzibą 61-288 Poznań, os. Czecha 66/7, na wykonanie robót dodatkowych w związku z umową o roboty budowlane W A 3432/21/2005 z dnia 22 września 2005 r.- Budowa Hali Sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, oś. Mielżyńskiego 5a.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielko Nr 59, poz. 1254), Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski z siedzibą 61-288 Poznań, os. Czecha 66/7, na wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu podsypki w sali sportowej oraz zamontowaniu baterii mieszaczowych w prysznicach z wylewką antywandalową w związku z umową o roboty budowlane W A 3432/21/2005 z dnia 22 września 2005 r.

      2. Przedsiębiorca z tytułu wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 131.625,38 zł brutto (słownie złotych: sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 38/1 00).

3. Niniejsza umowa zostaje zawarta w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67. ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póżn. zm.).

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 


Uzasadnienie:

Na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2006 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego wyraził zgodę na wykonanie prac dodatkowych przy budowie Hali Sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a.

Zakres robót dodatkowych obejmuje:

-       wykonanie podsypki w sali sportowej,

-       zamontowanie baterii mieszaczowych w prysznicach z wylewką antywandalową.

Wykonanie tych prac jest konieczne i nierozerwalnie połączone z budową całej hali, dlatego zasadnym jest aby prace te zostały zlecone firmie wykonującej główny zakres prac.

Wartość w/w prac wyniesie 131.625,38 zł brutto (słownie złotych: sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 38/100).

Termin wykonania prac ustala się na dzień 31.08.2006 r.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67. ust. 1 pkt 5 lit. ­b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póżn. zm.).

 

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-20 13:19
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-21 10:22

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11890
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-21 10:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-22 09:30