BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1764/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2006r.

 w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 1767/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2006r.

 w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej boisk sportowych w Powiecie Poznańskim. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-09-08 12:30
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-29 09:25
Uchwała Nr 1768 /2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2006r.

w sprawie:
dofinansowania zakupu artykułów szkolnych dla dzieci z rodzin ubogich.
Uchwała Nr 1770/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2006r.
 
w sprawie:

przeznaczenia kwoty 2.500 zł na promocję powiatu poznańskiego poprzez dofinansowanie organizacji przeglądu chórów „Jesienne Święto Pieśni” .
Uchwała Nr 1771/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
dnia 28 sierpnia 2006r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 800 zł na promocję powiatu poznańskiego poprzez dofinansowanie organizacji zawodów wędkarskich, które odbędą się na Jeziorze Lusowskim.
Uchwała Nr 1772/06
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 500 zł na promocję powiatu poznańskiego poprzez dofinansowanie zakupu nagród dla Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Luboniu.
­Uchwała Nr 1773/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2006r.

 w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie PN. „Roboty uzupełniające przy budowie hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu oś. Mielżyńskiego 5a”. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-10-23 12:34
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-29 09:48
Uchwała Nr 1774/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Anną Nowak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Nowak, z siedzibą 61-251 Poznań, osiedle Orła Białego 45 m 58, na opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót dotyczących przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja parku w zespole po cysterskim wraz z elementami do nauki orientacji przestrzennej dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach.
Uchwała Nr 1776/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy z Firmą "ELECPOL LUPA MIGAJ Spółka Jawna" z siedzibą w 61-614 Poznaniu, przy ul. Łużyckiej 34A, na wykonanie projektu technologicznego rozbudowy bazy zabiegowej działu fizjoterapii wraz z wymaganymi uzgodnieniami, obejmujący stanowiska do fizykoterapii i hydroterapii w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
Uchwała Nr 1777/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2006r.
 
w sprawie:
wyrażenia zgody na najem powierzchni dachowej w budynku przy ulicy Zielonej 8 w Poznaniu pod rozbudowę stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej ERA.
Uchwała Nr 1778/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Bolesławem Dębińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Stolarstwo, Produkcja, Usługi Bolesław Dębiński, z siedzibą 62­095 Murowana Goślina, ul. Wodna 10, na wykonanie renowacji dwóch sztuk drzwi wejściowych w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1.
Uchwała Nr 1779/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na zakup upominków w związku z otwarciem Hali Sportowej w Tulcach, gmina Kleszczewo

Banery