BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1778/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Bolesławem Dębińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Stolarstwo, Produkcja, Usługi Bolesław Dębiński, z siedzibą 62­095 Murowana Goślina, ul. Wodna 10, na wykonanie renowacji dwóch sztuk drzwi wejściowych w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Murowanej Goślinie przy ulicy Szkolnej 1.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 z późno zm.). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Bolesławem Dębińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Stolarstwo, Produkcja, Usługi Bolesław Dębiński, z siedzibą 62-095 Murowana Goślina, ul. Wodna 10, na wykonanie renowacji dwóch sztuk drzwi wejściowych w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Murowanej Goślinie przy ulicy Szkolnej 1.

2. Przedsiębiorca z tytułu wykonania robót, o których mowa w § 1 ust. 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 11.590,93 zł brutto (słownie złotych: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 93/100).

      3. Umowa, o której mowa w ust. 1 Uchwały, zostanie zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z  późn. zm.).

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Prace termomodernizacyjne wykonane w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Murowanej Goślinie nie obejmowały renowacji dwóch sztuk drzwi wejściowych do budynku.

Dyrektor Szkoły zwrócił się z prośbą o wykonanie naprawy w/w drzwi i przedstawił kosztorys na powyższy zakres, w którym określono kwotę renowacji w wysokości brutto 11.590,93 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 93/1 00).

Umowa zostanie zawarta w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.)

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-16 10:25
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-23 09:25

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7131
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-23 09:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 14:40