BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1774/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2006r.

w sprawie: zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Anną Nowak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Nowak, z siedzibą 61-251 Poznań, osiedle Orła Białego 45 m 58, na opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót dotyczących przedsięwzięcia  pn. Rewaloryzacja parku w zespole po cysterskim wraz z elementami do nauki orientacji przestrzennej dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późno zm.) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 z późn. zm.). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia;


§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Anną Nowak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Nowak, z siedzibą 61-251 Poznań, osiedle Orła Białego 45 m 58, na opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót dotyczących przedsięwzięcia pn.: Rewaloryzacja parku w zespole po cysterskim wraz z elementami do nauki orientacji przestrzennej dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach. 2. Przedsiębiorca z tytułu wykonania robót, o których mowa w § 1 ust. 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 5.490,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt  00/100). 3. Umowa, o której mowa w ust. 1 Uchwały, zostanie zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc


Uzasadnienie:

W związku z "Rewaloryzacją parku w zespole pocysterskim wraz z elementami do nauki orientacji przestrzennej dla dzieci niewidomych i niedowidzących" w Ośrodku Szkolno ­Wychowawczym w Owińskach, ul. Przemysłowa 9, należy opracować kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót. Zakres prac kosztorysowych:

-roboty budowlane - zagospodarowanie terenu,

-zazielenienie,

-melioracja stawu,

-roboty elektryczne - oświetlenie terenu,

-sieć wodociągowa

 

Ofertę na powyższy zakres złożyła Pani Anna Nowak z siedzibą w Poznaniu, Osiedle Orła Białego 45m58. Koszt usługi wyniesie 5.490,00 zł brutto. Kwota ta została zabezpieczona w budżecie w dziale 854/85403/6050.

Umowa zostanie zawarta w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, późn. zm.).  

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-24 09:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-23 09:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7133
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-23 09:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-16 14:03