BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1804/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 września 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyboru firmy DEKRA Certifikation sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu do przeprowadzenia certyfikacji systemu zarządzania jakością w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w trybie art. 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177, ze zm.)

Uchwała Nr 1805/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 września 2006r.

 w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Wojciechem Jasickim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Projektowe z siedzibą 62-028 Koziegłowy, Os. Leśne 14D/145, na opracowanie projektu wewnętrznego sieci wodociągowej na terenie Zespołu Szkół w Rokietnicy ul. Szamotulska 24.

Uchwała Nr 1807/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 wrzieśnia 2006r.

w sprawie: l. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót zewnętrznych przy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-09-26 13:54
Uchwała Nr 1808/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 września 2006r.
 
w sprawie:
nieodpłatnego przekazania mebli dla: l) Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o. o. "Szpital w Puszczykowie" 2) Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej w Poznaniu.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-10-24 12:26

Banery