BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1808/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 11 września 2006r.

 

w sprawie:  nieodpłatnego przekazania mebli dla: 1) Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o. o. "Szpital w Puszczykowie" 2) Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielko Nr 30, poz.633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Nieodpłatnie przekazać meble dla:

 

1) Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o. o. "Szpital w Puszczykowie" - 66 sztuk

2) Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej w Poznaniu - l sztuka zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Meble będące przedmiotem przekazania zostały w 100% zamortyzowane i posiadają wartość księgową netto równą 0.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-24 12:18
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-30 14:11

Banery