BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1804/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 11 września 2006r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyboru firmy DEKRA Certifikation sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu do przeprowadzenia certyfikacji systemu zarządzania jakością w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w trybie art. 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177, ze zm.)

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego(Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Zatwierdzić wybór firmy DEKRA Certyfikation Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 95 w trybie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U nr 19 z 2004r. poz. 177 ze zm.) do przeprowadzenia certyfikacji systemu zarządzania jakością  w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000. Za wykonanie zlecenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 27.572,00 brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100).

 

§ 2. Szczegółowy zakres prac określony zostanie w umowie zawartej ze Zleceniobiorcą.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Starosty Poznańskiego ds. ISO.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

W związku z zatwierdzeniem polityki jakości zgodnej z normą EN ISO 9001:2000, konieczny jest wybór firmy, przeprowadzającej audyt certyfikujący, którego wynik będzie podstawą do wydania Starostwu Powiatowemu w Poznaniu Certyfikatu Zarządzania Jakością według normy EN ISO 9001:2000 oraz prowadzącej w latach kolejnych audyty nadzoru, pozwalające otrzymany certyfikat utrzymać. Firma DEKRA Certyfikation sp. z o.o. zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 27.572,00 brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100), ponadto przedstawione przez nią referencje gwarantują otrzymanie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu certyfikatu oznaczonego szanowaną w jednostkach administracji publicznej marką.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-30 13:06
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-30 14:04

« wstecz

Banery