BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1809/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 września 2006 r. 

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków przynależnych Liceum Ogólnokształcącemu w Puszczykowie ul. Kasprowicza 3.
Uchwała Nr 1810/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 września 2006r.

w sprawie:
l. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków przynależnych Liceum Ogólnokształcącemu w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-09-27 12:52
Uchwała Nr 1811/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 września 2006r.
 
w sprawie:
nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-07 10:11
Uchwała Nr 1812/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 wrzesnia 2006 r.

 w sprawie:
nieodpłatnego przekazania kołder, poduszek, pościeli i narzut dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-11-08 09:46
­­Uchwała Nr 1812/2006/A/
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 września  2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę: 1) CZĘŚĆ I -prześcieradeł dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach; 2) CZĘŚĆ II -kołder, poduszek, pościeli, prześcieradeł, kocy i podkładów dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie
Uchwała Nr 1813/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 września 2006 r. 

w sprawie:
 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.
Uchwała Nr 1814/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 września 2006r.

 w sprawie:
l. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia sali gimnastycznej, sprzętu do ćwiczeń siłowych i fitness oraz sprzętu do zajęć ruchowych w wodzie dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-09-27 13:08
Uchwała Nr 1815/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 września 2006 r. 

w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Ryszardem Andrzejewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Ryszard Andrzejewski z siedzibą w Gruszczynie przy ulicy Klonowej 27, 62-006 Kobylnica, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń V i VI piętra budynku przy ulicy Zielonej 8 w Poznaniu".
Uchwała Nr 1816/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 września 2006 r. 

w sprawie:
zawarcia aneksu do umowy z Przedsiębiorcą Tytusem Grodzickim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Agencja Inwestycyjna "TERRA" z siedzibą w 61-619 Poznań, ul. Karpia 11A m 14, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami przy Budowie hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a - III etap.
Uchwała Nr 1817/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 września 2006 r.

 w sprawie:
wyrażenia zgody na uczestnictwo w konkursie BUDOWA ROKU 2006, inwestycji pn. Budowa Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, ogłoszonym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Uchwała Nr 1818/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 września 2006 r.
 w sprawie:
powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Rady Powiatu Poznańskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Poznański.
Uchwała Nr1820/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 września 2006 r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy z Firmą "SYSTHERM" Danuta Gazińska Spółka Jawna" z siedzibą w 61-695 Poznaniu przy ulicy Henryka Kowalówki 12, NIP 778-10-18-523 na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych, firmy HAIER HSU22CO3/R1 w auli Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, przy ulicy Mielżyńskiego 5a.

Banery