BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1814/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 września 2006r.

 

w sprawie: l. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia sali gimnastycznej, sprzętu do ćwiczeń siłowych i fitness oraz sprzętu do zajęć ruchowych w wodzie dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.

2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 21 ust. l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk.     Nr 30, poz. 633).

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ l. Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia sali gimnastycznej, sprzętu do ćwiczeń siłowych i fitness oraz sprzętu do zajęć ruchowych w wodzie dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

l) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Anna Matuszak;

3) Przemysław Wantuch;

4) Bożena Mazur;

5) Kazimiera Paczkowska;

6) Adam Habryło;

7) Joanna Rządkowska.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-09-27 13:05
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-20 12:14

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8091
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-06-18 13:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23