BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1813/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 września 2006r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 )Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - część I na dostawę wyposażenia sali gimnastycznej, sprzętu do ćwiczeń siłowych i fitness, sprzętu do zajęć ruchowych w wodzie dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

§ 2. Zatwierdzić wybór przedsiębiorstwa Nowa Szkoła sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piramowicza 11/13, które w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - część II na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego, elementów do stymulacji zmysłowych, sprzętu do rozwoju motorycznego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie zaoferowało realizację zadania za cenę 31.465,78 zł brutto.

§ 3. Zatwierdzić wybór przedsiębiorstwa Pierron Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Garibaldiego 4 lok. 12 c, które w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - część III na dostawę pomocy dydaktycznych potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie zaoferowało realizację zadania za cenę 17.741,83 zł brutto.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa DalcUzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych z możliwością składania ofert częściowych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mosinie złożono 2 oferty:

 

Nr oferty

nazwa

Cena część I

Cena część II

Cena część III

1

Nowa Szkoła sp. z o.o.

-

31.465,78 zł

-

2

Pierron Polska sp. z o.o.

-

-

17.741,83 zł

 

 

 

 

 

 

W części I komisja przetargowa wnioskuje o unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

W części II komisja przetargowa wnioskuje o wybór przedsiębiorstwa Nowa Szkoła sp. z o.o.

W części III komisja przetargowa wnioskuje o wybór przedsiębiorstwa Pierron Polska sp. z o.o.

 

Wicestarosta Poznański

 Tomasz Łubiński

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-23 11:13
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-20 11:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8088
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-06-18 13:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23