BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1812/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 września 2006 r.

 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania kołder, poduszek, pościeli i narzut dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz.633) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się nieodpłatnie przekazać kołdry, poduszki, pościele i narzuty dla Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu- Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Kołdry, poduszki, pościele i narzuty na potrzeby Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach zostały zakupione za środki pochodzące z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z umnową z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych przeznaczony będzie na potrzeby uczniów i wychowanków Ośrodka w Owińskach.

 

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

 

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-23 11:45
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-06-18 13:21

Banery